Bookmark and Share
Paśnik złotopłetwy (Monotaxis grandoculis)

Paśnik złotopłetwy (Monotaxis grandoculis)

White-spotted puffer (Arothron hispidus)

White-spotted puffer (Arothron hispidus)

Ustniczek cętkowany (Pomacanthus maculosus)

Ustniczek cętkowany (Pomacanthus maculosus)

Bluestriped snapper (Lutjanus kasmira)

Bluestriped snapper (Lutjanus kasmira)

Stornia (Platichthys flesus)

Stornia (Platichthys flesus)