Bookmark and Share

Skorpenowate (Scorpaenidae)

Ilość gatunków: 8

Wyświetl: Tekst | Obrazki | Mapa

Leaf scorpionfish
Leaf scorpionfish
Taenianotus triacanthus
Leaf scorpionfish
Leaf scorpionfish
Taenianotus triacanthus
Skorpena czubata
Skorpena czubata
Scorpaenopsis barbata
Skorpena czubata
Skorpena czubata
Scorpaenopsis barbata
Devil scorpionfish
Devil scorpionfish
Scorpaenopsis diabola
Devil scorpionfish
Devil scorpionfish
Scorpaenopsis diabola
Long spined sea scorpion
Long spined sea scorpion
Taurulus bubalis
Long spined sea scorpion
Long spined sea scorpion
Taurulus bubalis
Skorpena najeż
Skorpena najeż
Scorpena notata
Skorpena najeż
Skorpena najeż
Scorpena notata
Skorpena rafowa
Skorpena rafowa
Scorpaenopsis oxycephala
Skorpena rafowa
Skorpena rafowa
Scorpaenopsis oxycephala
Skrzydlica promieniopłetwa
Skrzydlica promieniopłetwa
Pterois radiata
Skrzydlica promieniopłetwa
Skrzydlica promieniopłetwa
Pterois radiata
Skrzydlica pstra
Skrzydlica pstra
Pterois volitans
Skrzydlica pstra
Skrzydlica pstra
Pterois volitans